Impressum

De provider van deze website is

Hisar Europa Reizen GmbH

Venloer Str. 379-381

50825 Keulen Duitsland

Telefoon: +49 (0) 221 75993636

Fax: +49 (0) 221 75993638

info@hisareurope.de

Hisar Europe Travel GmbH is geregistreerd bij het kantongerecht van Keulen onder handelsregisternummer HRB 30637. Het wordt vertegenwoordigd door Burak Demirci en Fatih Mehmet Arslanyolu. Hun btw-identificatienummer is: DE197822242.

Hisar Europe Travel GmbH heeft een vergunning als verzekeringsmakelaar in overeenstemming met § 34d para. 1 GewO; de bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Kamer van Koophandel en Industrie van Keulen, Unter Sachsenhausen 10 – 26, 50667 Keulen, Duitsland.

Voor zover aanvullende informatie toegankelijk wordt gemaakt via links naar andere servers of andere websites, controleert Hisar Europe Travel GmbH de inhoud niet; elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze pagina’s is uitgesloten. Het is uitdrukkelijk verboden om schade te gebruiken die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, als deze niet geschikt is voor opzet of hogere nalatigheid.

De inhoud en het ontwerp van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Verder gebruik is alleen mogelijk met toestemming van de respectieve houder van het auteursrecht op de betreffende teksten, afbeeldingen of andere onderdelen.